Infobrion Correo Electrónico
Sons
- Non hai
Videos
- Non hai
Info Relacionada
- Non hai
Foros Relacionados
- Non hai
Otros Trabajos

Xestión e administración

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACIÓN CURSO 2006- 2007


-------------------------------------------------------------------------------------------

Nestes enlaces podes acceder á información das materias impartidas por cada un dos mestres e mestras que compoñen o equipo educativo do CEIP Pedrouzos, ademais dos coordenadores e equipos de cada ciclo e área.


PROFESORES


EQUIPOS

-------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGANOS DE GOBERNO


-------------------------------------------------------------------------------------------

UNIPERSOAIS
DIRECTORA: Mª das Mercedes Vaamonde Balado
XEFA DE ESTUDOS: María Concepción Calveiro Rico
SECRETARIA: Elvira Mercedes Mujico Otero
COLEXIADOS
CONSELLO ESCOLAR
CLAUSTRO DO PROFESORADO

CONSELLO ESCOLAR
Neste curso houbo unha renovación de tres representantes dos pais/nais, un elexido pola ANPA con máis representatividade e os outros dous a través de votacións.
Mentras o Consello Escolar queda como segue:

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

DIRECTORA: Mercedes Vaamonde Balado
XEFA DE ESTUDOS: Concepción Calveiro Rico
SECRETARIA: Elvira Mercedes Mujico Otero

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS
Pablo Muelas Muelas
Nuria Serrano Téllez
Ramón García-Bodaña Pereira
Myriam Méndez-Benegassi Gamallo
Raquel Crespo Fajardo

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Mª Encarnación Peiteado Blanco
José Vázquez Rey
Luisa Paz Vales Datorre
Julio Manuel Iglesias Miranda
Matilde García Paz


REPRESENTANTE DO CONCELLO

Jesús Quintela Vázquez

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE

Estrella Barreiro Barreiro

-------------------------------------------------------------------------------------------

PERSOAL NON DOCENTE


-------------------------------------------------------------------------------------------

O Centro conta cunha conserxe que tamén exerce de limpadora, un cociñeiro e dúas axudantes de cociña.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS


-------------------------------------------------------------------------------------------

Existen dúas Asociacións de Nais e Pais: Rañalonga e Andaravía, co obxectivo de colaborar nas actividades escolares e informar e asesorar aos pais/nais e ser impulsores da súa participación.

As actividades extraescolares propostas pola ANPA Rañalonga para o presente curso podes consultalas no seguinte enlace:

ACTIVIDADES

-------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN COORDENACIÓN PEDAGÓXICA


-------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 61º: Decreto 374/1996. DOG 21/10/1996

Composición:

Presidenta: Mª das Mercedes Vaamonde Balado
Xefa de Estudos: Mª Concepción Calveiro Rico

Coordinadores/as de ciclo.-

E. Infantil: Margarita García Reboredo

E. Primaria:
1º ciclo- Mari Carmen Abalo González
2º ciclo- Lucía Romero Vello
3º ciclo- María Luisa Villar Carril

Coordinadora de Equipo de Normalización Lingüística:
Beatriz Moldes Suárez

Orientadora:
Sonia Mª Pérez González

Profesoras de Audición e Linguaxe:
Mª das Mercedes Vaamonde Balado
América Santiso Blanco

Profesor de Pedagoxía Terapéutica:
José Vázquez Rey

Secretaria:
Beatriz Moldes Suárez

5.1. EQUIPOS DE CICLO DO CEIP DE PEDROUZOS.
Curso 2006 - 2007


EDUCACIÓN INFANTIL


EDUCACIÓN PRIMARIA


EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Coordenadora: Beatriz Moldes Suárez
Membros: Mercedes Vaamonde Balado, Mª Concepción Calveiro Rico, Mª Encarnación Peiteado Blanco, Matilde García Paz e Maryem Sali Duque

-------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN PARA NAIS E PAIS


-------------------------------------------------------------------------------------------

Durante o curso as visitas dos pais e nais co titor serán : Luns de 17.20 – 18.20

-------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÓNS DO PROFESORADO


-------------------------------------------------------------------------------------------

1º Martes de mes: Normalización

2º Martes de mes : Orientación

3º Martes de mes : Ciclos

4º Martes de mes : Claustros

-------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIOS DE DIRECCIÓN E SECRETARÍA


-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

QUENDAS DE RECREO


-------------------------------------------------------------------------------------------

Horario do recreo. Xornada de mañá: 11.30 -12.00

Horario do recreo. Xornada partida: 12.05 – 12.35

QUENDAS DE RECREO

-------------------------------------------------------------------------------------------

Envíalla
© 2006. Infobrion.com    |
Proxecto elaborado polo grupo de investigación Gis-T en colaboración co grupo Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela.
Patrocinio económico do Ministerio de Ciencia y Tecnología e programa PRODER-II. Proxecto SINDUR Sociedade da Información e Desenvolvemento Urbano-Rexional (SEC-2002/01874)
Coa colaboración de:     |
Unión EuropeaMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de Agricultura Pesca y AlimentaciónXunta de GaliciaFondo Galego de Garantía AgrariaAgaderConcello de BrionFundación Germán Sánchez RuipérezUniversidade de Santiago de Compostela